Wiki TEMPEST VN
Advertisement

Admin của hai cộng đồng wikia

Và tất nhiên là một iE đã đồng hành cùng với TEMPEST từ trước khi debut.

Advertisement